Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Kho hình ảnh

Hãy click vào xem những sự lột xác đầy bất ngờ tại Banobagi

딤처리
Trước
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Sau phẫu thuật 12 tháng
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Trước
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Sau phẫu thuật 6 tháng
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Trước
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Sau phẫu thuật 12 tháng
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Trước
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Sau phẫu thuật 12 tháng
Chính diện Cấy đường mai tóc
Góc 45 độ Cấy đường mai tóc
Trước Sau

※ Nhấn vào bộ phận phẫu thuật sẽ dẫn đến trang có hình ảnh trước & sau của bộ phận đó

Sẽ bị xử lý pháp luật nếu xâm phạm tác quyền và bản quyền hình ảnh. Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước và sau trên trang web này, kết quả có thể khác nhau phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.